Social return doelgroepen

Omdat er landelijk nog geen sluitend en centraal beleid is op het gebied van social return, geven organisaties en gemeenten er vaak hun eigen invulling aan. Dat kan betekenen dat de één zich meer richt op een bepaalde doelgroep dan de ander. Er bestaan dan ook meerdere social return doelgroepen. Welke groepen mensen komen in aanmerking bij SROI-projecten?

Social return doelgroepen

  • Personen in de WW (die een Werkloosheidsuitkering ontvangen). Bijvoorbeeld omdat ze langere tijd niet hebben kunnen werken. Of omdat ze een leeftijd hebben bereikt waarop het lastig is om werk te vinden.
  • Personen die arbeidsongeschikt zijn geacht. Bijvoorbeeld omdat ze een uitkering (WIA) ontvangen of als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard (WGA).
  • Niet-uitkeringsgerechtigde werklozen (nuggers). Dit zijn mensen die weliswaar zoeken naar werk, maar door omstandigheden voor langere tijd werkloos zijn. Zonder begeleiding of een re-integratietraject op maat kunnen zij niet (gemakkelijk) aan een baan komen. Deze groep mensen komen niet in aanmerking voor een uitkering.

Er kunnen naast arbeidsongeschiktheid ook meerdere redenen bestaan waardoor mensen een arbeidsachterstand hebben opgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan immigranten die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, maar die wel willen en ook moeten werken. Andere social return doelgroepen zijn vroegtijdige (en vaak ongekwalificeerde) schoolverlaters of juist personen die vlak voor hun pensioenleeftijd werkloos worden.

Waarmee kunnen we u helpen?

Zoekt u een baan? Of zoekt u juist personeel? Heeft u vragen over social return of onze diensten? Neem gerust contact met ons op!

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn