Re-integratie traject fase 3:
de arbeidsmarktfase

De arbeidsmarktfase is een actieve fase voor de kandidaat. De kandidaat:

  • Solliciteert op vacatures;
  • Bespreekt en evalueert sollicitatieactiviteiten;
  • Vindt samen met ons werk, leerwerktrajecten, werkervaringsplaatsen, stages of vrijwilligerswerk;
  • Doet indien nodig een beroepskeuze test;
  • Krijgt dagelijks aanbod van passende vacatures.

Wij bezitten een groot netwerk en veel kennis van het MKB en vertegenwoordigen de kandidaat bij contacten met de gemeente. Wij verwoorden wensen en aandachtspunten vanuit de gemeente naar kandidaat. Zo voldoen wij aan de wettelijke eisen van de participatiewet.

Wij creëren een vertrouwensband tussen kandidaat en coach, en vertegenwoordigen de kandidaat bij mogelijke werkgever. Wij zijn in staat wensen en aandachtspunten van zowel werkgever als kandidaat te waarborgen.

Snel contact met de arbeidsmarkt

Werkreturn vindt het van belang dat de kandidaat snel contact heeft met de arbeidsmarkt.

De kandidaat:

  • ontdekt zo de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
  • solliciteert en benadert potentiële werkgevers;
  • zet sociale media, eigen netwerk en het groot netwerk van Werkreturn in;
  • krijgt gevraagd en ongevraagd vacatures aangeboden.

Onze coach biedt uitkomst als geschikte vacatures moeilijk te vinden zijn. Alle sollicitaties en contacten met de arbeidsmarkt worden veilig digitaal opgeslagen (AVG norm). Wij voeren wekelijks voortgangsgesprekken en rapporteren zorgvuldig. Alle partijen ontvangen overzichtelijke rapportages. Aan het eind van de fase volgt een herziening van het plan van aanpak.

Heeft u vragen?

Bel mij gerust! Ik help u graag verder.

Ga terug naar fase 2:
de oriëntatiefase
Ga verder naar fase 4: de uitstroomfase