Re-integratie traject fase 2:
de oriëntatiefase

De kandidaat en de coach van Werkreturn bespreken en werken aan de volgende onderwerpen:

 • Persoonstypering en houding van de kandidaat;
 • Zoekrichting, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de kandidaat;
 • Talent en passie van de kandidaat;
 • CV op orde brengen;
 • Oefenen bij het schrijven van bijvoorbeeld een sollicitatiebrief;
 • Sollicitatietraining (zelfpresentatie en gesprekstechnieken).

De oriëntatiefase is erg belangrijk, omdat dát de basis is voor het verdere succes van de relatie met de kandidaat en plaatsing bij een werkgever. De werkwijze van Werkreturn is uniek. De kandidaat wordt direct geactiveerd en denkt en werkt mee aan eigen succes.

Elke kandidaat zijn eigen aanpak!

Op basis van een persoonlijk profiel selecteren we functies en bedrijven die een match vormen. We stellen een plan van aanpak op om de arbeidsmarkt te benaderen.

Wanneer een kandidaat nog niet in staat is om te werken, kan een traject naar om- of bijscholing, sociale activering, hulpverlening of zorg worden ingezet. Wij hebben binnen de Werkgroup alle kennis en expertise in huis. Te denken valt aan:

 • Medisch advies; inzet arbeidsdeskundige en arbo-arts;
 • Interne jobcoach; extern mogelijk;
 • Scholing; taal, loopbaan, opleiding;
 • Netwerk; voorzieningen o.a. maatschappelijk werk, kinderopvang, gemeentesubsidies.

Na contact tussen kandidaat en werkgever, kunnen we ook:

 • Een arbeidsmarktscan of ondernemerscan inzetten;
 • Een assessment uitvoeren;

We zullen de afgesproken en doelgerichte aanpak van de kandidaat altijd voorop stellen.

Heeft u vragen?

Bel mij gerust! Ik help u graag verder.

Ga terug naar fase 1:
de intakefase
Ga verder naar fase 3: de arbeidsmarktfase