De Participatiewet

Foto-test

Om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking via betaald werk kunnen deelnemen aan de maatschappij, is sinds 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. De Participatiewet verving de Wet Werk en Bijstand, de WsW en een groot deel van de Wajong. Het idee was om de regels eenvoudiger te maken, zodat gemeenten (die de verantwoordelijkheid over de invulling van de Participatiewet kregen) gemakkelijker aan de slag konden.

De Participatierwet heeft het moeilijk

Zo’n 5 jaar later bleek dat de Participatiewet nog niet het gewenste effect had. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bleek dat het aantal werkenden met een arbeidsachterstand niet sterk is gestegen. Sommige doelgroepen, bijvoorbeeld de klassieke bijstandsgerechtigden, konden nog altijd moeilijk aan een baan te komen. 

Dat de Participatiewet in de praktijk lastig in te vullen is, heeft te maken met een aantal factoren. Zo is het aantal flexibele banen de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De kans op een vaste baan is hierdoor kleiner geworden. Flexibele banen gaan vaak gepaard met minder uren en het is gemakkelijker om een flexibel contract niet te verlengen dan een vast contract.

Wat moet er gebeuren?

Volgens het SCP stelt dat de meest kwetsbare groepen beter in beeld gebracht moeten worden. Voor iedere werkzoekende met een arbeidsachterstand, moet een persoonlijk plan komen te liggen. Anders blijkt uit de praktijk dat een nieuwe wet niet het verschil kan maken. Gemeenten moeten op hun beurt zich beter voorbereiden op de invulling van de Participatiewet. Deze invulling mogen ze namelijk zelf vormgeven. Alleen dan kunnen ook de mensen met een grote arbeidsachterstand een rol van betekenis spelen op de arbeidsmarkt. 

Werkreturn blijft zich hard inzetten om zoveel mogelijk banen te garanderen aan mensen die het echt nodig hebben. Zoekt u al langere tijd een baan? Of wilt uw organisatie een bijdrage aan social return geven? Neem contact op met Werkreturn via info@werkreturn.nl of bel naar 085 489 58 79. 

Lees ook:

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn